Noi oportunități de colaborare abordate de către AȘM și ANACEC

15.02.2024
Vizitatori unici: 1117

Începutul noului an 2024 este marcat de eficientizarea colaborării Academiei de Științe a Moldovei și a membrilor acesteia cu alte organizații din domeniile cercetării și inovării. Noi modalități de conlucrare între AȘM și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au fost discutate la 15 februarie curent în cadrul întrevederii acad. Ion TIGHINEANU, președintele AȘM, cu dr. inginer Andrei CHICIUC, președintele ANACEC.

Au fost abordate o serie de probleme cu referire la perspectivele educației, cercetării și inovării de model european în Republica Moldova, în contextul deschiderii, la 15 decembrie 2023, a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Convorbirile au fost axate pe implicarea ambelor instituții în procesul de fortificare a integrării lor în Spațiul European de Cercetare (ERA). Scopul constă în promovarea excelenței în cercetare și educație, în crearea unei zone unificate de cercetare și educație deschise, care să permită libera circulație a cercetătorilor, a ideilor și a cunoștințelor, precum și de transfer de inovații și tehnologii. Pentru a reduce fragmentarea activităților științifice și universitare, precum și pentru a crește competitivitatea internațională a țării, este important să se consolideze în continuare activitățile prin armonizarea treptată a politicilor comune în domeniile cercetării, inovării și educației.

Problema calității cercetărilor, a studiilor performante, evaluarea activității cercetătorilor și a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a fost un alt aspect important abordat în cadrul întrevederii Președinților celor două instituții, implicate nemijlocit în procesul de evaluare a domeniilor cercetării și învățământului superior, în conformitate cu prevederile statutare și ale Codului cu privire la știință și inovare.

Un alt subiect abordat este atragerea tinerilor în cercetare, în sistemul educațional, precum și perspectiva tinerilor pentru o carieră în cercetare, urmând studii de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale sau realizând studii postdoctorale prin conferirea granturilor respective de cercetare. S-a subliniat necesitatea iminentă de modificare a Regulamentelor cu privire la studiile de doctorat și postdoctorat, armonizarea și uniformizarea cadrului legal, optimizarea cerințelor față de tezele de doctorat, posibilitatea de a elabora teze de postdoctorat în afara granturilor oferite de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

Tinerii care își fac studiile de doctorat necesită o abordare la nivel de țară, crearea condițiilor decente pentru realizarea studiilor cu implicarea ulterioară a acestora în cercetare și educație. O atenție deosebită necesită încadrarea tinerilor din domeniul științelor exacte, datele statistice privind înmatricularea la studii de licență, masterat, doctorat și postdoctorat fiind îngrijorătoare.

Cercetărorii din Republica Moldova au posibilități semnificative de a aduce spre cunoștința societății, mediului de afaceri și cel educațional a rezultatelor științifice, materializate editorial în publicații, inclusiv în revistele științifice de categoria A, A+, B, B+ și C, care sunt examinate în Comisia de profil formată în cadrul ANACEC. În decursul întrevederii, acad. Tighineanu și dr. Chiciuc au abordat și problemele privind promovarea și susținerea revistelor științifice, implicarea membrilor Academiei de Științe a Moldovei și ai Secțiilor de Științe ale AȘM în procesele de evaluare externă, realizate de ANACEC în învățământul superior și în domeniul de cercetare și inovare.

În vederea elaborării unei agende comune de coordonare și activitate, Academia de Științe a Moldovei și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au punctat perspective laborioase pentru colaborare, actualizare și modernizare a procesului de cercetare, inovare și educație în învățământul superior, fapt ce va contribui la promovarea cercetării pe plan național și internațional, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, asigurarea calității și a excelenței în cercetare și educație.

Dr hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online