Oportunități de colaborare științifică cu instituții de cercetare din Statul Qatar

28.09.2021
Vizitatori unici: 1263

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a avut, astăzi, 28 septembrie 2021, o întrevedere cu E.S. Victor Țvircun, Ambasador al Republicii Moldova în Statul Qatar.

Discuțiile s-au axat pe perspectiva cooperării între instituțiile științifice din Republica Moldova cu instituțiile de cercetare din Statul Qatar. Au fost determinate câteva domenii principale, în primul rând, cele ce țin de medicină, nanotehnologii și micro-nano-inginerie, agricultură și IT. În domeniile respective vor fi elaborate proiecte care vor fi propuse părții qatariene pentru a fi discutate, cu demararea ulterioară a implementării acestora în ambele state.

Președintele AȘM i-a mulțumit Excelenței Sale pentru vizita la AȘM și pentru suportul acordat în inițierea unor noi oportunități de colaborare, în particular cu instituțiile de cercetare din Qatar. Președintele Tighineanu a remarcat că în principiu, câțiva ani în urmă, Academia de Științe a stabilit unele relații de colaborare cu Fundația Qatar (Qatar Foundation), organizație non-profit, constituită din peste 50 de entități care activează în domeniile educație, cercetare și dezvoltare comunitară. Cu regret, până acum nu au fost valorificate oportunitățile oferite de partea qatariană. Acum, când a apărut acest prilej, grație Excelenței Sale Victor Țvircun, care, dincolo de faptul că este un diplomat de carieră de notorietate, este și un om de știință consacrat, profesor universitar, doctor habilitat, există șanse sigure de a putea beneficia de oportunitățile oferite de acest stat cu o cercetare și educație destul de avansate și de posibilitatea de a promova împreună proiecte importante. În cadrul dialogului, s-a decis ca până la finele anului în curs proiectele să fie elaborate și propuse părții qatariene, în speranță că vor fi susținute și promovate.

La finele întrevederii, părțile au făcut schimb de cadouri – președintele AȘM i-a oferit în dar diplomatului Albumul enciclopedic al AȘM și ultimul număr al  Revistei Akademos, Excelența Sa i-a dăruit președintelui lucrarea „Documente privind istoria rom\nilor”, Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, seria a 3-a, Volumul III, „Moștenirea epistolară a lui Dimitrie Cantemir”, editor, prof. Victor Țvircun, editată cu asistența Academiei Române.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:

Înregistrări online