Poeta și cercetătoarea Ioana DIACONESCU: Grație educației și științei de carte se face totul

15.03.2024
Vizitatori unici: 1046

Joi, 14 martie, Academia de Științe a Moldovei a fost vizitată de doamna Ioana DIACONESCU, o poetă marcantă născută la București, traducătoare, publicistă, jurnalistă media, un cunoscut cercetător al istoriei recente, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

La întrevedere au participat acad. Ion TIGHINEANU, Președintele Academiei de Științe a Moldovei; m. c. Ion HADÂRCĂ, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte; dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, secretar științific general al AȘM.

Acad. Ion Tighineanu a făcut o lapidară prezentare a Academiei de Științe, lansând ideea unui frumos început de colaborare, de participare a doamnei Diaconescu la manifestările științifice și culturale organizate de către AȘM precum Congresul Mondial al Eminescologilor etc.

Doamna Ioana Diaconescu, un asiduu cercetător al istoriei recente a României, în decursul ultimelor decenii a realizat cercetare în Arhivele Securității, documentele studiate stând la temelia numeroaselor studii, monografii, esee istorico-documentare, fiind foarte necesare breslei istoricilor de azi. Abordând subiectul că „trecutul trebuie să fie deschis”, doamna Ioana Diaconescu a povestit despre experiența în calitate de cercetător, valoarea istorico-documentară a studierii dosarelor până nu demult, păstrate sub sigla „Secret de stat”, venind cu o serie de propuneri legate de activitatea în domeniul arhivării documentelor și examinarea lor, diseminarea informației, de locul și rolul educației și științei în societate. Doamna Diaconescu a mențional că „grație educației și științei de carte se face totul”, accentuând faptul că „libertatea și ordonarea sunt un scop primordial al proectului european” și este necesară o schimbare și la nivel de mentalitate pentru a merge înainte.

În contextul celor expuse, subliniind activitatea prodigioasă a doamnei Ioana Diaconescu și publicațiile domniei sale, m. c. Ion Hadârcă a îndemnat-o să facă donație de carte pentru Sala de Lectură a AȘM, deschisă acum cinci ani, în 2019.

Pe finalul întrevederii, a fost vizitată expoziția foto-documentară „Copilăria în GULAG”, dedicată împlinii a 75 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor staliniste din RSS Moldovenească (5-6 iulie 1949) și vernisată la AȘM la 8 februarie curent. Curatorul expoziției este dr. în istorie Ludmila D. COJOCARU, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, cercetător științific la Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, filială a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Expoziția „Copilăria în GULAG” este realizată de către Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Vizita doamnei Ioana Diaconescu la AȘM se incadrează în șirul manifestărilor culturale ce au loc la Chișinău.

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA

Categorie:

Înregistrări online