Problema sănătății la locul de muncă, ca element fundamental al politicilor sociale, discutată în cadrul unei conferințe științifice, la ANSP

24.11.2022
Vizitatori unici: 812

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a participat, la 24 noiembrie 2022, la deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale cu participare internațională în domeniul sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei cu genericul „Protecția sănătății – pentru un viitor sigur”. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Manifestarea științifică a fost găzduită de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și a reunit specialiști de interes profesional, inclusiv, factori de decizie, cercetători științifici, profesori și specialiști din domeniul practic, studenți, rezidenți, doctoranzi.

La inaugurarea lucrărilor forului științific au participat dl Nicolae Jelamschi, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, acad. Stanislav Groppa, prorectorul pentru cercetare al USMF, șef Catedră Chirurgia, nr. 2, dl Ion Prisăcaru, Secretar de Stat la Ministerul Sănătății, dr.hab. prof. Ion Băhnărel, președintele Societății Igieniștilor din RM, șef Disciplină de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF, dr.hab., prof. Grigore Friptuleac, din cadrul aceluiași Departament, reprezentanți ai Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, experți din Italia ș.a.

În deschiderea evenimentului, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, dl Nicolae Jelamschi, a subliniat că manifestarea științifică este o inițiativă care evocă o provocare pentru problemele societății pe mai multe dimensiuni. În acest context, a fost evidențiată necesitatea de a sensibiliza specialiștii de interes profesional, cercetătorii științifici, specialiștii din domeniul practic, studenții, rezidenții, doctoranzii, dar și populația în general asupra importanței sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei. Directorul ANSP a subliniat că problema sănătății la locul de muncă reprezintă un element fundamental al politicilor sociale. Pentru a proteja sănătatea angajatului este necesară o politică națională, unică în sănătatea muncii ce ar putea oferi o bază pentru crearea unui serviciu de sănătate națională puternică. Dl Jelamschi a menționat că evenimentul științific și tematica rapoartelor poartă un caracter interdisciplinar semnificativ, iar participarea specialiștilor din diferite domenii va permite schimbul de idei, experiență în domeniul sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei care vor servi ca bază pentru consolidarea capacităților intersectoriale în scopul fortificării sănătății publice. A dorit succese, participare productivă, cu formarea unor noi idei și viziuni asupra subiectelor abordate.

 

În intervenția sa, acad. Stanislav Groppa, prorectorul pentru cercetare al USMF, a menționat colaborarea buna, fructuoasă și reciproc avantajoasă cu ANSP, iar organizarea evenimentului respectiv, care readuce în discuție problemele esențiale în domeniul sănătății, aspectele interdisciplinare etc., nu face decât să confirme acest lucru, mai ales în contextul actual când omenirea se confruntă cu grave incertitudini legate de consecințele pandemiei, război, cataclisme. „Ca să învingem toate aceste probleme, obstacole e necesar să avem o sănătate durabilă și scopul nostru, al celor care reprezentăm branșa, este de formare și susținere a unui concept, a unei strategii durabilă de sănătate, în procese de internaționalizare, în procese de loialitate și susținere”, a remarcat prorectorul Groppa, salutând reprezentativitatea majoră atât interdisciplinară, cât și internațională la eveniment. Folosind acest prilej, prorectorul USMF a venit și cu câteva informații, considerând a fi utile și de interes pentru participanți.

În primul rând, a fost menționată lansarea unei noi Strategii de cercetare, care vizează educația studenților, tinerilor medici în cercetare, și asta pentru că este nevoie de specialiști de cea mai înaltă calitate, iar cercetarea motivează gândirea, atitudinea, conștiința, inteligența. Un alt aspect la care s-a referit prorectorul Groppa a vizat necesitatea participării cât mai active în proiecte importante de internaționalizare. Este foarte importantă experiența internațională, susține acad. Groppa, experiența colegilor care deja au succese care nu sunt doar declarative, dar vizibile, prin calitatea și durata vieții, prin speranța la viață. Aceste strategii trebuie să fie implementate în populația republicii noastre, prin intermediul celor care sunt imlicați în procesele de menținere și organizare a acestor strategii. Acad. Groppa s-a referit și la aspectul ce vizează progresele de integrare interinstituțională și clusterizare. „Este nevoie de a ne clusteriza, analiza și elabora proiecte reale, necesare pentru implementare în sistemul de sănătate. Concurența este foarte mare, bugetul alocat cercetării este foarte mic, de aceea este necesar  să ne clusterizăm pentru a acumula punctajul necesar și a câștiga”, a spus prorectorul USMF, invocând în acest sens fondarea Institutului de Cercetare în domeniul medicinei și sănătății, iar în proces de organizare sunt și câteva centre importante, cum ar fi centrul de medicină moleculară, centrul de medicină personalizată, cu biobancă, cu statistică, cu bioinformatică, cu genomică, toate implementate anume în fortificarea sănătății, în susținerea sănătății.  Acad. Groppa a venit cu îndemnul de extindere a orizonturilor și a de a forma grupe de cercetători, care ar veni în soluționarea acestui demers.

 

În mesajul său de salut, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a felicitat organizatorii pentru desfășurarea unui eveniment important, evidențiind câteva aspecte ce țin de activitatea, dar și reușitele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În primul rând, președintele AȘM a remarcat colaborarea fructuoasă de mai mulți ani cu ANSP, iar aceasta se datorează prioritar faptului că instituția are o echipă de profesioniști. Președintele AȘM a subliniat că Agenția desfășoară o activitate științifică prodigioasă și acest lucru se vede prin proiectele care au fost realizate în decursul anilor, dar și în derulare, prin lucrările științifice publicate care au vizibilitate. Președintele Tighineanu a reliefat și faptul că instituția se impune și prin invenții, cel puțin 2-3 brevete de invenții anul, medalii la diferite expoziții naționale și internaționale etc. În  contextul bunei colaborări, acad. Tighineanu a invocat colaborarea cu Secția de medicină a AȘM, aducând exemplul  coronavirusului, când Academia, în parteneriat cu Agenția și USMF, a organizat, la 6 februarie 2020, prima masă rotundă, prima discuție la nivel național, în contextul în care primul caz de infecție în Republica Moldova a fost înregistrat la 7 martie 2020. Ulterior au urmat și alte conferințe naționale și internaționale cu personalități notorii, Laureați ai Premiului Nobel, experți din SUA și China care nu doar și-au expus opinia, dar care au sugerat și care ar fi primii pași necesari pentru a ieși din impas cu pierderi minime. Președintele AȘM a venit cu mulțumiri pentru colaboratorii ANSP, pentru implicare și colaborare, exprimând speranța  într-o colaborare la fel de fructuoasă în viitor. În context a subliniat că la AȘM va fi creat un centru interdisciplinar de suport al proiectelor naționale și internaționale, unde va fi dezvoltată și o platformă de colaborare, de interacțiune. „Este o concurență acerbă și doar împreună vom putea face față problemelor, provocărilor într-o lume modernă”, a rezumat președintele AȘM.

În semn de înaltă recunoștință, contribuții substanțiale la dezvoltarea domeniului medicinei, pregătirea cadrelor de înaltă calificare și promovarea științei pe plan național și internațional, președintele AȘM a conferit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică „Diploma de recunoștință” a AȘM, De asemenea, pentru merite deosebite, realizări științifice valoroase în activitatea de cercetare, pregătirea cadrelor de înaltă calificare a fost conferită Medalia „Dimitrie Cantemir” doctorului în științe medicale Iurie Pînzaru, Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a fost conferită doctorului în științe medicale Ana Volneanschi și doctorului în științe medicale Olga Burduniuc.  

 

Mesaje de salut au adresat Secretarul de Stat la Ministerul Sănătății, dl Ion Prisăcaru, dr.hab. prof. univ. Ion Băhnărel, președintele Societății Igieniștilor din RM, șef Disciplină de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, USMF, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, oaspeții din Italia.

 

Conferința științifică națională cu participare internațională „Protecția sănătății – pentru un viitor sigur” se va desfășura pe parcursul a două zile. Evenimentul este structurat în mai multe sesiuni de comunicări științifice, sesiuni practice paralele, workshop-uri, în cadrul cărora va fi abordat spectrul de probleme importante ale domeniului, inclusiv ce vizează promovarea sănătății la locul de muncă, metodologii contemporane de cercetare în sănătatea ocupațională, evaluarea riscului de mediu, protecția sănătății sportivilor juniori ș.a.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online