Problemele încălzirii globale și adaptarea la schimbările climatice în contextul stipulărilor „Pactului climatic de la Glasgow”, discutate la Academia de Științe a Moldovei

14.12.2021
Vizitatori unici: 1290

„Noi am dori ca sectorul academic să fie mai aproape de Ministerul nostru și agențiile economice.

Cercetările științifice trebuie să corespundă cerințelor, necesităților sectorului”.

Viorel Gherciu, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

 

„Sănătatea solului reprezintă capacitatea lui, ca organism dinamic și biologic activ, de a susține multiple servicii ecosistemice pentru conservarea resurselor naturale și bunăstarea omului”

Rattan Lal, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2007) și al premiului Mondial pentru Alimentație (2020)

 

 

În contextul stipulărilor „Pactului climatic de la Glasgow”, semnat la 12 noiembrie 2021 de 197 de state, Academia de Științe a Moldovei a organizat un eveniment științific de anvergură, în cadrul căruia au fost puse în discuție acțiunile ce urmează a fi întreprinse la nivel internațional și național pentru limitarea încălzirii globale și adaptarea la schimbările climatice.

Evenimentul a avut loc în format hibrid, cu prezența fizică și online, modalitate adecvată condițiilor pentru desfășurarea majorității activităților științifice ale Academiei de Științe a Moldovei și organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

În debutul mesei rotunde, acad. Ion Tighineanu, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, a menționat importanța deosebită a evenimentului, precum și interesul manifestat de autoritățile centrale în persoana dlui Viorel Gherciu, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, și a misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, reprezentate de Mr. Gary James Davies, Adjunctul șefului misiunii, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și dl Iurie Tabuncic, Asistent Economic, Ambasada SUA la Chișinău.

Masa rotundă a fost centrată pe subiectelor majore de pe agenda societății de azi: încălzirea globală, schimbările climatice, ecosistemele, probleme care pot fi soluționate doar prin conjugarea eforturilor cercetătorilor din toate țările.

Un exemplu remarcabil de colaborare între cercetătorii SUA și ai Republicii Moldova, a fost susținerea online a prelegerii publice „Menținerea sănătății solului pentru fortificarea serviciilor ecosistemice” („Sustaining soil health for strengthening ecosystem services”) de profesorul Rattan Lal de la Universitatea de Stat din Ohio, Centrul de Management și Sechestrare a Carbonului, Columbus, SUA, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2007) și al premiului Mondial pentru Alimentație (2020), devenit cunoscut comunității științifice și grație susținerii publice la 7 iunie curent a prelegerii în cadrul „Săptămânii științei”, organizată de AȘM.

Experiența cercetătorilor în acest context a fost împărtășită de dr. hab., prof. Boris Boincean, director interimar al ICCC „Selecția”, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, care în raportul său „Măsurile necesare de întreprins pentru limitarea încălzirii globale și adaptarea la schimbările climatice cu asigurarea securității alimentare a țării” a punctat acțiunile ce urmează a fi realizate de autoritățile centrale și de societate, de comunitatea științifică în condițiile schimbărilor climatice, precum și importanța securității alimentare a Republicii Moldova. Exemplele demonstrate în Sala Azurie de echipa profesorului Boincean au avut ca scop să convingă factorii de decizie de corectitudinea rezultatelor cercetărilor și să propună algoritmuri de soluționare a problemelor la nivel de republică, precum și să sensibilizeze societatea, punând accent pe rezultatele cercetărilor obținute de oamenii de știință, în beneficiul societății și dezvoltării durabile.

Problema colecțiilor acumulate de cercetătorii de la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost abordată în cadrul mesei rotunde de dr. hab. Vasile Botnari, care a propus spre discuție noi oportunități de adaptare și dezvoltare a agriculturii în contextul schimbărilor climatice, punctând asupra ideii majore că pământul este parte a patrimoniului țării după cum este și patrimoniul cultural.

Mem. cor. Alexandru Stratan, în runda discuțională a evenimentului, a lansat participanților o invitație de a participa vineri, 17 decembrie, la prezentarea studiului „Evaluarea riscului la schimbările climatice în regiune, în Moldova, Ucraina și Georgia”, care reflectă o perspectivă comparată.

În finalul manifestării, participanții au expus o serie de recomandări în contextul stipulărilor „Pactului climatic de la Glasgow”, propunând să aducă tineri în cercetare, să promoveze excelența, succesele venind, după cum s-a exprimat Președintele AȘM, doar în cadrul unei abordări științifice.

La lucrările mesei rotunde au participat, online și cu prezență fizică, acad. Mihai Cimpoi, Președintele Comisiei de etică a AȘM, acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe ale Vieții, mem. cor. Alexandru Stratan, Președintele Consiliului Directorilor institutelor de cercetare; dl dr. Andrei Chiciuc, Președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare; dna dr. hab. Olga Tagadiuc, Director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, dr. Ion Roșca, Directorul Grădinii Botanice „Alexandru Ciubotaru” (Institut), dr. hab. Vasile Botnaru, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, dr. Eugeniu Rusu, directorul Agenției de Stat pentru Protecție Intelectuală, dl Victor Roșca, directorul unității consolidate pentru implementarea programelor Fondului Monetar pentru dezvoltarea agricolă ș.a.

Evenimentul s-a desfășurat pe platforma ZOOM, a fost transmis Live Stream și este disponibil la următoarele linkuri

https://www.privesc.eu/Arhiva/97530/Masa-rotunda--Limitarea-incalzirii-globale-si-adaptarea-la-schimbarile-climatice-in-contextul-stipularilor-Pactului-climatic-de-la-Glasgow- 

https://www.youtube.com/watch?v=3QI0VUuyPZo&t=1s.

În final Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a menționat că cercetările științifice trebuie să corespundă cerințelor, necesităților sectorului și a accentuat necesitatea conlucrării mai eficiente între minister și cercetători. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a oferit dlui Ministru Viorel Gherciu, albumul aniversar editat cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM, precum și Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online