REFORMA INIȚIATĂ DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: OPINII EXPUSE ÎN CADRUL EMISIUNILOR RADIO/TV, DECLARAȚII

09.07.2022
Vizitatori unici: 806

Acad. Bogdan Simionescu, membru de onoare al AȘM: Vă doresc să scăpați de acest proiect de lege, care va distruge cercetarea în Republica Moldova.

 

În contextul reformei inițiate de MEC cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării (proiectul Hotărârii de Guvern nr. înregistrare la Cancelaria de Stat: 462/MEC/2022), mai mulți membri ai AȘM, directori și reprezentanți ai institutelor de cercetare și-au expus opinia, solicitând autorităților să anuleze procesul de absorbție a celor 17 instituții de cercetare în cadrul a patru universități din țară și stoparea reformei neargumentate, care va duce inevitabil la pierderea vizibilității internaționale, a personalității juridice a institutelor de cercetare etc., și în consecință, distrugerea sistemului de cercetare din Republica Moldova.

Este bine de luat aminte că primele institute de cercetare de tip academic au fost fondate la Chișinău începând cu anul 1946, procesul continuând după fondarea Academiei de Științe a Moldovei în 1961.

Până la modificarea din anul 2017 a Codului cu privire la știință și inovare din 2004, calitatea de fondator al acestor institute de cercetare a fost exercitată de către Academia de Științe a Moldovei.

Ca urmare a modificărilor operate, institutele au trecut în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din august 2021 – Ministerul Educației și Cercetării.

 

 

La 8 iulie 2022, în cadrul emisiunii „Spaţiul Public” a fost abordată reforma învăţământului superior şi a sistemului de cercetare din Republica Moldova. La dezbateri au participat Liliana Nicolăescu-Onofrei, preşedinta Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media; precum și acad. Ion Tighineanu, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei și mem. cor. al AȘM Constantin Gaindric, director de onoare al Institutului de Matematică şi Informatică, care au expus opiniile instituțiilor ce le reprezintă, subliniind necesitatea dialogului constructiv pentru păstrarea personalității institutelor de cercetare. Ex-vicepreşedintele Academiei Române, Bogdan Simionescu, a intervenit prin telefon, împărtășind din experiența României, menționând consecințele grave ale unei astfel de reforme.

Emisiunea este disponibilă la următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/Radio-Moldova-185736972172156/videos/spa%C8%9Biul-public-reforma-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-superior/556683582768033/

și

https://trm.md/en/spatiul-public/spatiul-public-din-8-iulie-2022-reforma-invatamantului-superior-si-a-sistemului-de-cercetare-in-dezbatere

 

 

În reportajul realizat de către ProTv.md la 5 iulie 2022 la întrebările jurnaliștilor au răspuns acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM,și mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, detalii la link-ul:

https://protv.md/actualitate/academia-de-stiinte-a-moldovei-solicita-autoritatilor-sa-anuleze-procesul-de-absorbtie-a-celor-17-institutii-de-cercetare-in-cadrul-a-patru-universitati-din-tara-dinu-plingau-nu-este-clar-cum-va-avea-loc-procesul-de-integrare-video---2616623.html

 

 

Reforma domeniilor educației și cercetării, cu argumente aduse „pro” și „contra”,a fost abordată de protagoniștii emisiunii „Punctul pe AZI” din 5 iulie 2022: rectorul Universității Tehnice din Moldova dr. hab., prof. univ. Viorel Bostan; rectorul Universității de Stat de la Tiraspol (cu sediul la Chișinău) dr. Eduard Coropceanu și dr. Liliana Cepoi, directorul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie.Emisiunea „Punctul pe AZI” din 5 iulie 2022poate fiaccesată la link-ul:

https://tvrmoldova.md/article/a93254cea1fe8876/rectori-despre-reforma-universitara-argumente-pro-si-contra.html

 

 

Participarea tinerilor din Republica Moldova la programele europene de cercetare a fost discutată în cadrul emisiunii „Spațiul public” din 7 iulie 2022. Invitaţii: dr. Tudor Branişte, şef al Secţiei management academic şi relaţii externe a AŞM, cercetator ştiinţific UTM; Alina Pisarenco, studentă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi; Roman Rusnac, cercetător ştiinţific, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, USM, s-au concentrat asupra aspectelor principale ce țin de motivarea unui tânăr de a alege o carieră în știință. Emisiunea este disponibilă la link-ul:

https://trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-7-iulie-2022-participarea-tinerilor-din-republica-moldova-la-programele-europene-de-cercetare-4

 

 

La 1 iulie 2022 a fost convocată Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM, sesiunea extraordinară, care a solicitat stoparea procesului de reformare a domeniilor de cercetare și inovare prezentat de MEC în proiectul Hotărârii de Guvern din 30 iunie 2022, optând pentru preluarea experienței statelor vecine, cum ar fi România și Ucraina, unde institutele de cercetare funcționează în cadrul academiilor de științe, oferind condiții optime pentru dezvoltarea științelor fundamentale și aplicative în vederea îndeplinirii comenzilor de stat (https://www.asm.md/cu-privire-la-atitudinea-membrilor-titulari-si-membrilor-corespondenti-ai-academiei-de-stiinte)

 

Opinii despre reforma învățământului universitar și cercetării consemnate de Tatiana Rotaru au fost publicate în ziarul „Făclia” din 8 iulie 2022.

A se vedea detalii: ziarul „Făclia” din 8 iulie 2022, pagina 3

 

 

Academicianul Isaac Bersuker a adresat o Scrisoare deschisă către autoritățile Republicii Moldova și membrii Academiei de Științe a Moldovei în contextul reformei anunțate de MEC:

https://asm.md/academicianul-isaac-bersuker-scrisoare-deschisa-catre-autoritatile-republicii-moldova-si-membrii

 

 

În mesajul de susținere al Academiei Române  se precizează că „În România, cercetarea ştiinţifică şi creaţia intelectuală oficiale sunt efectuate în cadrul mai multor entităţi paralele (Academia Română, universităţi, Ministerul Cercetării), care colaborează foarte bine între ele şi se află în concurenţă loială. Stimularea cercetării nici nu se poate face altminteri”. Academia Română a solicitat de la „autorităţile Republicii Moldova să oprească această tendinţă nefirească şi să redea Academiei din frăţeasca ţară vecină rolul său în domeniul cercetării, prin reîntoarcerea institutelor în cadrul înaltului for de consacrare și de cercetare”:

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/35_ProtestAR_comasareInstRM.html;

https://www.asm.md/academia-romana-ideea-concentrarii-cercetarii-sub-o-singura-egida-si-sub-o-singura-conducere)

 

 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.) și-a exprimat dezacordul cu reforma anunțată de către MEC, venind cu un mesaj de susținere a comunității academice de la Chișinău.

 

 

În contextul reformei inițiate de MEC, institutele de cercetare propuse de către MEC să fie absorbite, și-au exprimat dezacordul cu acest tip de reformă, optând pentru transparență, dreptul la decizie, păstrarea personalității juridice a institutului de cercetare.

 

La 30 iunie 2022, consiliul directorilor institutelor de cercetare și-a exprimat dezacordul ferm cu inițiativa MEC și a adoptat următoarea rezoluție, disponibilă pe paginile oficiale ale institutelor de cercetare:

 (https://ichem.md/rezolutia-sedintei-consiliului-directorilor-din-30-06-2022; https://ieg.md/rezolutie-consiliul-rectorilor; https://ifr.md/2022/06/30/rezolutia-consiliului-directorilor/; https://ifs.md/demersul-consiliului-directorilor-de-cercetare-catre-mec-din-30-iunie-2022; https://igfpp.md/opinia-consiliului-directorilor-cu-privire-la-initiativa-de-reformare-institutelor-de-cercetare; https://imb.md/ro/opinia-consiliului-directorilor-despre-reforma-invatamantului-superior-si-cercetarii; https://zoology.md/demersul-consiliului-directorilor-institutelor-de-cercetare-catre-mec-din-30-iunie-2022; https://ich.md/?p=6723< https://idsi.md/opinia-consiliul-directori-institute-cercetare-despre-reforma-invatamintului-cercetarii; http://www.math.md/news/2022/13551/ ș.a.)

 

Totodată, fiecare institut de cercetare în parte a publicat declarații argumentate și a exprimat îngrijorare față de reforma inițiată de MEC fără transparență, fără consultare cu conducerea și colectivul acestor instituții și care inevitabil va duce la dispariția domeniului de cercetare din Republica Moldova.

 

Declarațiile institutelor de cercetare sunt disponibile pe paginile oficiale ale instituțiilor.

Declarația Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”:

https://ifr.md/2022/07/08/declaratie/

Declarația Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor  privind inițiativa de reorganizare a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării:

https://igfpp.md/index.php/declaratia-institutului-de-genetica-fiziologie-si-protectie-plantelor-privind-initiativa

Declarația colectivului Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici", cu privire la reforma propusă de MEC http://www.math.md/news/2022/13552/

Avizul  Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  https://icjps.md/content/aviz-extins-al-icjps-asupra-proiectului-hot%C4%83r%C3%A2rii-guvernului-%E2%80%9Ecu-privire-la-reorganizarea

 

 

 

 

 

Sursa:
Categorie: