Reuniune online a membrilor noi aleși ai Consiliului Științific Internațional

18.01.2023
Vizitatori unici: 914

La 18 ianuarie 2023, a avut loc o întrevedere online a conducerii Consiliului Științific Internațional cu membrii noi (ISC Fellows) aleși recent. La acest dialog au participat prof. Peter Gluckman, președintele ISC și prof. Motoko Kotani, vicepreședinte al Consiliului respectiv. Președintele ISC a menționat în discursul său principalele activități ale Consiliului Științific Internațional, inclusiv implicarea ISC la elaborarea politicilor publice în suportul cercetării științifice la nivel internațional; promovarea libertății științifice prin accesul deschis și a responsabilității în procesul de cercetare; fortificarea rolului științei pentru a putea depăși mai eficient crizele majore cu care se confruntă umanitatea (pandemii, schimbări climatice, războaie etc.).

La ședință a participat și acad. Ion Tighineanu, recent ales în calitate de membru al Consiliului Științific Internațional. În luarea sa de cuvânt, Președintele AȘM a mulțumit conducerii Consiliului Științific Internațional pentru onoarea de face parte din această structură internațională, menționând, totodată, responsabilitatea enormă care îi revine în acest sens.  Președintele AȘM a informat reprezentanții comunității internaționale, prezenți la reuniune, despre evenimentele de anvergură organizate de AȘM pe parcursul ultimilor ani, exemple fiind conferințele internaționale și prelegerile publice organizate în cadrul platformelor de comunicare științifică. “Prin eforturi sinergice comune urmează să consolidăm vocea globală pentru știință („Global Voice for Science”) și să facem ca această voce să fie auzită la nivel mondial”. Totodată,  președintele AȘM, a accentuat că “ISC trebuie să fie prezent și activ în diverse regiuni ale lumii”. În context, acad. Tighineanu a venit cu inițiativa organizării în viitorul apropiat a unui eveniment ISC în regiunea Mării Negre, din care face parte și Republica Moldova.

Consiliul Științific Internațional este cea mai mare organizație neguvernamentală la nivel mondial,  preocupat de domeniul științei. ISC înglobează 220 de organizații, inclusiv uniuni științifice internaționale și asociații din domeniile științelor naturii și ale științelor sociale, organizații naționale și regionale, academii de științe etc. Consiliul reunește excelența științifică și resursele necesare pentru a cataliza, stimula și coordona acțiuni internaționale eficiente în probleme de mare interes științific și public. Consiliul militează pentru știință ca un bun public global, iar misiunea lui este de a face ca vocea savanților să fie auzită oriunde în lume.

Informația despre membrii noi aleși poate fi accesată la link-urile:

https://council.science/about-us/fellows/

https://council.science/profile/ion-tiginyanu/

dr. Tudor Braniște

Secția management academic și relații externe

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online