Savantului american Ashok Vaseashta i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al AȘM

24.09.2023
Vizitatori unici: 441

La 22 septembrie 2023, în cadrul ședinței extinse a Secției Științe Exacte și Inginerești, a fost examinată o singură chestiune: înmânarea însemnelor de membru de onoare al AȘM savantului american Ashok Vaseashta, ales în această calitate de Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 10 martie curent. Omagiatul este un prieten mai vechi al Academiei, care colaborează cu cercetătorii moldoveni din domeniile chimiei și fizicii. La începutul acestui an, pe 8 februarie 2023, prof. Vaseashta, a prezentat în fața membrilor AȘM prelegerea publică cu genericul Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies (Viitorul apei: provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice)”, în cadrul căreia savantul s-a axat pe două provocări iminente pentru existența umană, ce se manifestă într-o progresie alarmantă – schimbările climatice și lipsa apei. Aceste două mari provocări sunt în contrast una cu cealaltă. În timp ce prima afectează societatea pe o scară de timp extinsă, cea de-a doua  se răsfrânge asupra fiecărui individ în existența sa de bază. La acel eveniment de interes major internațional, dar și național, de rând cu membrii Academiei și mulți alți cercetători, a participat și dl Grigore Stratulat, secretar de stat la Ministerul Mediului.

Prof. Ashok Vaseashta activează în prezent în funcție director al Institutului Internațional de Apă Curată din Virginia, SUA. A susținut  doctoratul  la Virginia Polytechnic Institute și State University, Blacksburg, statul Virginia,  în 1990.  Mai târziu, a fost profesor la Universitatea Indienilor de Vest, Kingston, apoi profesor titular la Universitatea Marshall, Huntington, Virginia de Vest. A fost director la Institutul de Convergență pentru Științe Avansate, vicedirector al Centrului de cercetare biomedicală din Carolina de Sud și director executiv la Universitatea de Stat din New Jersey.

Sfera de cercetare a prof. Ashok Vaseashta include siguranța infrastructurii critice, securitatea și sustenabilitatea mediului, chimia ecologică și a mediului, știința apei, nanotehnologiile – toate aplicând o legătură de platforme cu soluții tehnologice  avansate.

Acad. Ion Tighineanu, președinte interimar al Academiei de Științe a Moldovei, în cuvântul său inaugural al acestui eveniment, s-a referit la activitatea științifică a prof. Ashok Vaseashta, subliniind metaforic că dlui rămâne foarte activ și nu se oprește, precum electronul este veșnic în mișcarea sa. Președintele l-a felicitat pe oaspete cu prilejul înmânării însemnelor de membru de onoare al AȘM și i-a dorit să continue activitatea sa prodigioasă, care se manifestă în diferite domenii, unde dumnealui este preocupat nu doar de cercetări, dar și de implementările rezultatelor acestora. „Suntem onorați de faptul, a specificat acad. Ion Tighineanu, că prof. Vaseashta a completat rândurile noastre, apreciem că pe unele site-uri științifice prestigioase, precum baza de date Scopus, la afilierea dumnealui apare Academia de Științe a Moldovei”.

Printre cei care au dorit la acea ședință să-i aducă omagii dlui Ashok Vaseashta a fost acad. Gheorghe Duca, președintele Societății de Chimie din Republica Moldova. Calde și sincere felicitări a rostit în numele Societății de Chimie a RM, a Institutului de Chimie și a Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a USM cu prilejul alegerii savantului american în calitate de membru de onoare al Academiei noastre. Acest titlu, a precizat academicianul, este conferit dumnealui grație colaborării sale de durată în cadrul mai multor proiecte și activități comune, care s-au materializat în peste 20 de articole cu coautori din Republica Moldova și în 5 cărți. În opinia acad. Duca, Ashok Vaseashta este cel mai de succes cercetător străin în Republica Moldova. Drept dovadă a prezentat  o nouă carte comună, care are 18 capitole, 10 dintre ele sunt realizate cu autori de la Institutul de Chimie.

În discuții s-a inclus și acad. Anatolie Sidorenko: „Este o ocazie foarte plăcută să îl felicităm pe dl profesor Vaseashta. Acest titlu onorific este o apreciere a colaborării  dumnealui cu cercetătorii și profesorii din țara noastră. Aș vrea să menționez și aspectul de pregătire a cadrelor științifice, căci domnul Vaseashta a fost și conducător la câteva teze de doctorat susținute de către tinerii noștri la Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu” (IIEN) și în alte instituții de cercetare. Muncește cu abnegație în domeniile protecției mediului, în mod special – al apelor, ecologiei, protecției sănătății populației. Prof. Ashok Vaseashta realmente este un colaborator al IIEN, cu pagina sa personală pe site-ul institutului nostru. Chiar și după acest eveniment festiv vom merge la institut pentru a lucra împreună asupra unei noi cărți”.

În continuare, a luat cuvântul membrul de onoare al AȘM Ashok Vaseashta, care a mulțumit asistența pentru alegerea sa în calitate de membru de onoare, pentru felicitările și urările de bine aduse în adresa sa. A urmat prezentarea noii lucrări, apărută în colaborare cu cercetători din Republica Moldova Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes” (Aspecte fundamentale și biomedicale ale proceselor Redox) publicată recent (iunie 2023) de editura IGI Global. Cartea este alcătuită din două volume, primul a fost deja editat, al doilea este în lucru. Fiecare carte conține câte 18 capitole. Aceste volume vor fi utile cercetătorilor, dar și studenților, fiind descrise diferite aspecte ale proceselor Redox, ce țin de mediu și de sănătate.

Ne mai rămâne să notăm că coordonatorii acestei lucrări științifice sunt acad. Gheorghe Duca și prof. Ashok Vaseashta. Autorii articolelor reprezintă șase țări, majoritatea fiind din R. Moldova și România. Editorii specifică în prefață că volumul este destinat celor care lucrează în domeniile științelor biomedicale, biochimiei, enzimologiei, biologiei moleculare, chimiei ecologice, chimiei cuantice, chimiei fizice, termodinamicii, chimiei computaționale, chimiei apei, precum și în diverse alte discipline conexe, de exemplu, științe administrative și management.

Această impozantă lucrare cred că merită o lansare specială cu prezența cercetătorilor din domeniile respective.

 

Tatiana ROTARU

 

Categorie:

Înregistrări online