SCRISOARE DESCHISĂ ÎN ATENȚIA FACTORILOR DE DECIZIE DIN REPUBLICA MOLDOVA

25.09.2023
Vizitatori unici: 1334

Vă scriem pentru a vă împărtăși impresiile de neuitat ale întrevederilor și discuțiilor noastre din 18-22 septembrie 2023 privind starea cercetării științifice în Republica Moldova. Ne-am întâlnit cu oameni de știință, cadre didactice, tineri cercetători din diverse universități și laboratoare de cercetare. Interacțiunea noastră de colaborare, inițiată cu câțiva ani în urmă, s-a concretizat în special în perioada pandemiei de COVID-19, iar viziunile noastre s-au materializat în prelegeri publice și opinii motivate generate în timpul discuțiilor despre locul și rolul cercetării în societatea modernă.

În special, subliniem eforturile concentrate ale oamenilor de știință din Republica Moldova de a se integra plenar în Spațiul European de Cercetare ca urmare a oportunităților apărute grație deciziei Consiliului European din 23 iunie 2022 de a acorda Republicii Moldova statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.

În același timp, apreciem sprijinul Republicii Moldova și al comunității științifice pentru politicile globale care promovează științele fundamentale. Academia de Științe a Moldovei a participat activ la întâlnirile internaționale legate de Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, proclamat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 2 decembrie 2021. În prezent, Academia de Științe și întreaga comunitate științifică din Moldova planifică să participe la implementarea rezoluției Adunării Generale a Națiunilor Unite din 25 august 2023, care a proclamat anii 2024–2033 drept Deceniu Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă.

Atestăm dăruirea și entuziasmul cercetătorilor din Republica Moldova pentru rezultatele performante obținute în mai multe domenii în ultimii ani. Din păcate, numărul cercetătorilor științifici a scăzut de la an la an, fapt remarcat în discuțiile pe care le-am purtat la Academia de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Cu toate acestea, în secolul al XXI-lea, Moldova are oportunitatea de a merge pe calea prosperității și a dezvoltării durabile doar dacă va fi întreprins un nou efort de promovare a științei fundamentale, de sprijinire a oamenilor de știință și de valorificare a rezultatelor cercetării în beneficiul societății. Această promisiune nu poate fi îndeplinită în condițiile, în care Republica Moldova continuă o investiție inadecvată în cercetare la nivelul de 0,23% din Produsul Intern Brut (PIB). Un angajament mai mic de 1% din PIB va duce la o erodare sporită a infrastructurii de cercetare și inovare a țării. Asistăm deja la un exod masiv de tineri din țară care aleg să urmeze cariere științifice și didactice în alte țari din Europa și în întreaga lume. Comunitatea științifică este o corporație internațională în care cei mai buni și cei mai talentați se stabilesc acolo unde resursele sunt suficiente pentru a crea cariere de succes. Moldova nu poate concura într-o situație în care descoperirile făcute aici nu pot fi avansate și exploatate comercial din cauza subfinanțării sistematice a breslei științifice.

În lume sunt multe exemple care atestă valoarea unei investiții în știința fundamentală. În SUA, cercetarea universitară la mijlocul anilor ‘70 ai secolului trecut a condus la nașterea industriei biotehnologiei. Ca rezultat al relației sinergice dintre știința fundamentală și sectorul biotehnologiei, întreprinderea a devenit un motor economic vital în toate cele 50 de state, oferind 2,1 milioane de locuri de muncă și un impact de 2,9 trilioane de dolari asupra economiei în 2021. Moldova este o țară mică care nu se poate compara cu economiile decisive din Europa de Vest și America de Nord. Cu toate acestea, alte țări mici, cum ar fi Israelul, sunt capabile să concureze la nivel internațional grație unei investiții guvernamentale înțelepte în infrastructura științifică.

Sperăm că, în ajunul Deceniului Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă, factorii de decizie din Republica Moldova vor dialoga cu comunitatea academică pentru a identifica oportunități distincte pentru dezvoltare în domeniile cercetării și inovării. Cu susținerea financiară adecvată a științei, posibilitățile de carieră în cercetare vor fi restabilite, iar tinerii se vor întoarce acasă. Cercetători seniori cu experiență, angajați în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, sunt gata să promoveze noi lideri în cadrul entităților științifice. O creștere substanțială a investițiilor în infrastructura științifică de către Republica Moldova va încuraja, cu siguranță, sprijinul suplimentar filantropic și al agențiilor neguvernamentale din partea prietenilor noștri din Occident. Suntem pregătiți să ajutăm republica să valorifice inteligența nativă și hărnicia poporului Moldovei pentru a se alătura ca partener egal prietenilor și aliaților noștri din UE.

 

Prof. Randy SCHEKMAN,

Universitatea California/Berkeley, SUA

Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (www.nobelprize.org/prizes/medicine/2013/schekman/)

Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei

 

Acad. Ion TIGHINEANU

Președinte a.i. al Academiei de Științe a Moldovei

Membru al Consiliului Științific Internațional (council.science/profile/ion-tiginyanu/)

 

Semnat la data de 22.09.2023, Chișinău, Republica Moldova

Versiunea semnată în limba engleză poate fi accesată aici.

Categorie:

Înregistrări online