Ședința de lucru a Prezidiului AȘM cu participarea prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel, Membru de Onoare al AȘM

22.09.2023
Vizitatori unici: 339

Luni, 18 septembrie, în agenda supraîncărcată a vizitei de câteva zile la Chișinău a prof. Randy Schekman a fost inclusă și participarea la ședința de lucru a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei. La ședință au participat Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu, vicepreședintele AȘM, coordonator al Secției Științe Exacte și Inginerești mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședintele AȘM, coordonator al Secției Științe ale Vieții mem. cor. Boris Gaina, vicepreședintele AȘM, coordonator al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte mem. cor. Victor Moraru, secretarul științific general al AȘM dr. hab. Liliana Condraticova.

În numele comunității academice, Președintele a.i. al AȘM acad. Ion Tighineanu a exprimat întreaga recunoștință prof. Randy Schekman pentru că a dat curs invitației de a vizita Republica Moldova și a ține o prelegere publică la AȘM, mulțumind, totodată, domnului Prof. Schekman pentru faptul că a susținut în ultimii ani mai multe lecții publice, rapoarte științifice la conferințe pe teme de interes general. Experiența prof. Randy Schekman împărtășită în cadrul prelegerilor, emisiunilor televizate, a fost de mare valoare mai ales în perioada pandemiei COVID-19.

La rândul său, prof. Schekman a fost interesat de starea lucrurilor în Academia de Științe și de dezvoltarea cercetării în Republica Moldova, de perspectivele de colaborare și promovare a rezultatelor științifice etc. Pe durata întrevederii, acad. Ion Tighineanu și mem. cor. Svetlana Cojocaru, l-au informat pe prof. Randy Schekman despre activitatea AȘM în conformitate cu atribuțiile sale statutare, despre reformele din domeniul cercetării și inovării, infrastructura depășită și moral învechită, finanțarea infimă a cercetării și dezinteresul tinerilor de a face o carieră în cercetare, subliniind rezultatele științifice ale cercetătorilor și eforturile consolidate de a se integra în spațiul european și internațional de cercetare.

Menționăm că cele mai relevante realizări ale cercetătorilor sunt materializate în paginile revistei științifice de Categoria B „AKADEMOS”, prof. Randy Schekman reconfirmându-și disponibilitatea de a susține revista în calitate de membru al Colegiului de redacție.

Acad. Ion Tighineanu a oferit în dar prof. Randy Schekman albumul aniversar „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021)”, autori mem. cor. Demir Dragnev, dr. hab. Constantin Manolache și dr. Ion Valer Xenofontov, editată în 2021, cu prilejul aniversării a 60-a a AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic.

Amintiri frumoase despre Republica Moldova, despre valorile naționale și tezaurul ei inedit, prof. Randy Schekman le va avea răsfoind albumul „Republica Moldova. Patrimonial”, elaborat de un colectiv de autori sub egida Institutului Patrimoniului Cultural din Chișinău.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online