Simpozion științific cu participare internațională la AȘM: Grijă pentru sănătatea copiilor care au trecut prin infecția COVID-19

23.09.2022
Vizitatori unici: 513

Știm că lumea s-a săturat de pandemia care a durat timp de doi ani, trecând cu toții prin fel de fel restricții – școli, teatre și restaurante închise, educație și muncă realizată la distanță, acolo unde s-a putut, dar cel mai grav este că am pierdut oameni dragi, rude, prieteni. Și această nenorocire de nivel mondial a fost generată de Coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, care n-a dispărut, a scăzut doar din intensitate și și-a creat noi mutanți, mai puțin periculoși. Noi, cei care am scăpat de această infecție, nu mai dorim să auzim de perioada de tristă amintire și acesta e privilegiul nostru, continuând să ne trăim viața, să lucrăm, să ne odihnim la mare, la munte, în alte destinații de interes turistic.

Dar avem o categorie de oameni – medicii și personalul medical, cercetătorii din domeniu – care este lipsită de acest privilegiu și continuă să poarte măști și echipamente pentru tratarea bolnavilor de Covid, atâția câti sunt. Esențial este că ei acuma în mare parte tratează consecințele infecției asupra organismului uman. În acest scop, sunt necesare cercetări, rezultatele cărora vor permite de a crea protocoale veridice de tratament.

În contextul acestui enunț, vă informăm că la 22 septembrie curent, la Academia de Științe a Moldovei, s-a desfășurat un Simpozion cu participare internațională, având drept generic „Infecția COVID-19 la copii – riscuri, complicații și consecințe evolutive”. În cuvântul său inaugural, acad. Ion Tighineanua a salutat participanții la eveniment, subliniind că el are loc în cadrul a două platforme științifice create în domeniul medicinei, coordonate de acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții, și acad. Stanislav Groppa, prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. De la înălțimea și autoritatea acestor platforme academice, pe parcursul ultimilor ani au fost organizate mai multe manifestări științifice, care au abordat subiectul respectiv. În strânsa colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, de această dată are loc un eveniment de anvergură și anume Simpozionul național cu participare internațională „Infecția COVID-19 la copii - riscuri, complicații și consecințe evolutive”. Din păcate, a specificat vorbitorul, coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2 a afectat și copiii, tematică asupra căreia lucrează mulți medici și cercetători din domeniul sănătății pentru a identifica amprentele infecției asupra organismului lor și a depăși problemele generate de ea.

În continuare, acad. Eva Gudumac a scos în evidență motivația acestei întruniri științifice: „Am hotărât noi, acei care ne ocupăm de sănătatea copiilor, viitorul țării noastre, să facem o inventariere a ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani de pandemie cu SARS-CoV-2, care sunt consecințele ei, cu ce patologii ne vom confrunta și să precizăm direcțiile de cercetare științifică. La aceste întrebări, de loc simple, ne propunem să dăm răspunsuri împreună cu colegii noștri de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, România. Anume cu dânșii avem relații strânse de colaborare de mulți ani, participăm la evenimentele lor științifice și ei – la ale noastre, facem schimb de experiență și ne ajutăm reciproc.

Un mesaj de salut a transmis participanților la Simpozionul științific secretarul de stat Svetlana Nicolaescu din partea Ministerului Sănătății și, personal, al dnei ministru Ala Nimerenco. Oficialul a vorbit despre importanța și relevanța evenimentului sub mai multe aspecte: pandemia a venit cu provocări, dar și cu lecții. Când am avut în față un inamic necunoscut, întotdeauna am apelat la cercetători: cum se transmite acest virus, care e perioada de incubație, care sunt riscurile asociate cu această infecție, ca noi să venim cu soluții, cu protocoale și politici de stat. Atunci ne-am convins de importanța cercetărilor și importanța dovezilor și de faptul că secolul XXI este cel al medicinei bazate pe dovezi. Printre domeniile prioritare de dezvoltare ale Guvernului, a subliniat secretarul de stat, este și cercetarea, inclusă într-un compartiment aparte în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 20-30, precum și în Strategia Națională pentru Sănătate, sperăm că ambele de curând vor fi aprobate de Guvern și Parlament. La final, ea s-a referit la importanța cooperării și conlucrării mediului academic și al cercetării cu decidenții politici. Doar că rezultatele pe care le generează ele trebuie să fie relevante timpului și provocărilor cu care se confruntă statul.

Începutul Simpozionului Științific, conform Programului, a inclus și un eveniment plăcut. Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM din 8 iunie curent a ales 7 personalități notorii în domeniile lor de activitate. Astăzi deja avem 52 de Membri de Onoare ai AȘM. La propunerea Secției Științe ale Vieții, a fost distins cu acest titlu doctorul în medicină, profesorul Sebastian Ionescu, șef al Catedrei chirurgie și ortopedie pediatrică a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Referitor la activitatea profesorului universitar Sebastian Ionescu (n. 1953), președintele AȘM Ion Tighineanu a menționat că omagiatul posedă o vastă experiență în calitate de coordonator de pregătire în rezidențiat, printre multiplele activități evidențiind cursurile specializare pentru medici specialiști și primari, coordonarea lucrărilor de licență și a tezelor de doctorat, participarea în comisii pentru ocuparea posturilor în învățământul superior. Este Coordonator al Programului Național de Formare și Acreditare Laparoscopie Pediatrică și reprezentant al României în Federația Mondială de Chirurgie Pediatrică. Profesorul Sebastian Ionescu a adus contribuții valoroase la dezvoltarea științelor medicale, în special, a chirurgiei și ortopediei pediatrice, la realizarea numeroaselor activități de cercetare, colaborare și susținere a specialiștilor din Republica Moldova, promovarea științei medicale de la noi. A fost Președinte al Congresului Internațional de Chirurgie Pediatrică sub egida Academiei Române și al Federației Mondiale de profil, București (iunie 2018). Este lector invitat la congrese naționale și internaționale (București, Iași, Timișoara, Constanța, Copenhaga, München, Varșovia, Alger, Chișinău, Sofia, Salonic, Zagreb). A publicat 36 de monografii, mai multe articole în reviste cotate ISI, este director la 7 proiecte internaționale etc.

 

A urmat  Laudatio în onoarea profesorului Sebastian Ionescu, prezentat de acad. Eva Gudumac cu noi detalii și aprecieri. „Cine este noul Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei, ales în plinătatea forțelor creatoare? Este nu numai colegul și învățătorul nostru, dar și omul care ne întâmpină cu drag în clinica de chirurgie pediatrică și în alte clinici, acel care cazează tinerii specialiști și cercetători moldoveni și le permite să facă stagii de la două săptămâni până la două luni, fără a achita taxele regulamentare. Activitatea sa se desfășoară la scară tridimensională: practica chirurgicală pediatrică, cercetarea, activitatea didactică. Este o proeminentă personalitate a medicinei românești, apreciat la nivel național și internațional. Lumea se întreabă: dar de ce dl profesor Sebastian Ionescu a fost ales în calitate de Membru de Onoare al Academiei noastre? Pentru că e în permanentă conlucrare cu chirurgii pediatri din Republica Moldova, pentru că este conectat la cercetările noastre, participă la evenimentele științifice organizate la Chișinău, contribuie la pregătirea cadrelor științifice și de specialiști în domeniu, participă la viața socială din România și Republica Moldova”.  

Festivitatea a continuat cu înmânarea însemnelor de Membru de Onoare al AȘM profesorului Sebastian Ionescu, șef al Catedrei chirurgie și ortopedie pediatrică a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, cu felicitări, flori și o fotografie care a surprins acel moment deosebit. Omagiatul a adus sincere mulțumiri gazdelor, subliniind că este emoționat, dar emoțiile sunt bune pentru stimularea spiritului de creație a celor două spitale care colaborează de mulți ani. Cât privește realizările sale incontestabile în domeniul medicinei, a remarcat cu multă modestie: „Sunt un servitor al chirurgiei pediatrice, iar rolul deosebit în aprecierea lui le aparține celor care l-au format”.

Tradițional noii membri de onoare aleși prezintă rapoarte științifice plenare. Profesorul Sebastian Ionescu a venit cu un raport la tema Simpozionului științific: „Alegerea momentului operator după infecția cu SARS – un studiu internațional prospectiv de cohortă ” cu multe date, analize, judecăți, ascultate cu mult interes de participanții la Simpozionul științific și care poate fi audiat la adresa  https://youtu.be/ZCo1EXmkSuE.

În continuare Simpozionul științific cu genericul Infecția COVID-19 la copii – riscuri, complicații și consecințe evolutive” s-a desfășurat în cadrul a două sesiuni, la rezultatele cărora vom mai reveni cu alte informații.

 

Tatiana ROTARU

 

 

Sursa:
Categorie: