Noutăți ale AȘM

„Un om de știință trebuie să fie un om de cultură înaltă”. Interviu cu președintele Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare, prof. Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

22.07.2022

Prof. Victor JUC: „Oamenii din domeniile cercetării și inovării au nevoie de certitudine și stabilitate. Paradigma fondată pe finanțare instituțională preponderentă, grupuri de nucleu de cercetători și comanda de stat trebuie implementată din 2024, în caz contrar, sistemul va dispărea gradual. Oamenii din cercetare au nevoie de stimulente pentru creștere în carieră”

 

Vizitatori unici: 745

Numele marelui dispărut Nicolae Dabija a fost înveșnicit, or, tema noastră pentru acasă rămâne să valorificăm și să promovăm valorile neamului

18.07.2022

Aurelian SILVESTRU: „Nicolae Dabija n-a fost doar un poet, n-a fost doar un tribun, un mare prozator, un manager al celui mai mare ziar din spațiul românesc, „Literatura și Arta”, el a fost, în primul rând, un mare luptător”

 

Vizitatori unici: 512

„O carte ca omul, un om ca o carte” sau omagierea unui istoric total, membru corespondent Demir Dragnev

13.07.2022

Institutul de Istorie, în colaborare cu Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, a organizat, la 6 iulie 2022, lansarea volumului „Societatea medievală și modernă a românilor. În onoarea lui Demir Dragnev la 85 de ani”, coordonatori: dr.hab.Gheorghe Cojocaru, dr.hab. Igor Cereteu, apărută la Editura Academiei Române. Editura ISTROS a Muzeului Brăilei „Carol I”. București-Brăila, 2021.

 

Vizitatori unici: 288

Interviu cu șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în filosofie, conferențiar Valeriu Capcelea

13.07.2022

Dr. hab., conf. Valeriu CAPCELEA: „Timpul în care trăim ne obligă să revenim la fundamentele create de înaintașii noștri timp de milenii, pierdute în această criză profundă  pe care o traversează societatea pentru a rezolva cele mai stringente probleme: atât războaiele, problemele energetice, alimentarea, ocrotirea mediului înconjurător, cât și cele vizând conduita față de semeni”

Vizitatori unici: 1062

Președintele Academiei de Științe despre reforma învățământului: nu este democratic!

12.07.2022

Președintele Academiei de Științe critică reforma învățământului superior anunțată recent de Ministerul Educației și Cercetării. Ion Tighineanu spune că Institutele de Cercetare au aflat din presă despre intenția guvernării de a comasa domeniul cercetării cu cel universitar. Președintele AȘM califică reforma drept  nedemocratică și lipsită de transparență.

Vizitatori unici: 487

PIERDEREA STATUTULUI DE PERSOANĂ JURIDICĂ A INSTITUTELOR DE CERCETARE – UNA DINTRE CONSECINȚELE GRAVE ALE REFORMEI INIȚIATE DE MEC

11.07.2022

Raţionamentele reformării sistemului universitar şi de cercetare, procesul de implementare a iniţiativei, experienţa României şi strategia Uniunii Europene în domeniul învățământului universitar și cercetării au fost dezbătute luni, 11 iulie 2022, la emisiunea „Obiectiv comun” de la TVR Moldova.

Vizitatori unici: 690

Cartierul general al UNESCO la Paris va găzdui Ceremonia de deschidere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă

07.07.2022

După cum s-a menționat deja, la inițiativa mai multor uniuni științifice internaționale, sub egida UNESCO și în colaborare cu Programul Internațional pentru Științe Fundamentale, în noiembrie 2019, în cadrul Sesiunii a 40-a, Conferința Generală a UNESCO a adoptat rezoluția, prin care se recomanda ca anul 2022 să fie proclamat de către Asambleea Generală a Națiunilor Unite ca An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustai

Vizitatori unici: 196

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor AȘM respinge vehement proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea prin absorbție a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării

05.07.2022

 

Acad. Mihai CIMPOI: „O republică ce se vrea europeană, care deja are această promisiune, nu poate intra în Europa fără un sistem național de cercetare, fără Academie,  fără personalități, fără școli științifice, fiindcă acest proiect de reforma va distruge și școlile pe care le avem”.

 

Vizitatori unici: 656