Noutăți ale AȘM

Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a destabilizat situația în zona noastră, dar și în lume

23.02.2023

La 24 februarie 2023 se împlinește un an de la declanșarea războiului agresiv al Federației Ruse împotriva Ucrainei – stat suveran, independent, membru-fondator al Organizației Națiunilor Unite (ONU), frontierele căreia au fost recunoscute la nivel internațional, inclusiv de Federația Rusă, România și de celelalte state ale lumii.

Vizitatori unici: 654

Secția de Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei a desemnat cinci candidați pentru a fi aleși membri corespondenți ai AȘM

22.02.2023

La 21 februarie curent, a avut loc adunarea Secției de Științe Exacte și Inginerești (SȘEI) a AȘM cu o singură chestiune: alegerea membrilor corespondenți pe locurile vacante ale profilurilor nominalizate. Evenimentul s-a produs în conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM, nr. 249 din 12 decembrie 2022, în baza căreia au fost anunțate alegerile membrilor corespondenți ai AȘM.  În ședința sa din 13.02.23, Biroul SȘEI a stabilit data de 21 februarie, zi de convocare a prezentei adunări.

Vizitatori unici: 877

Moldova: Pași noi în lumea civilizată. Cohorta elitară a savanților poate da tonul întregii vieți a Republicii Moldova

14.02.2023

Nu a trecut mult timp de la aniversarea a 60-ea a AŞM, că în adresa templului naţional al ştiinţei au răsunat alte cordiale felicitări, cu un prilej neordinar: acad. Ion Tighineanu, liderul comunităţii ştiinţifice din R.Moldova, prin vot unanim, a fost ales membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional care, apropo, întruneşte şi deţinători ai Premiului Nobel. Fiindcă veni vorba, unele dintre aceste somităţi nobeliene au participat la festivităţile de anul trecut prilejuite de jubileul AŞM.

Vizitatori unici: 590

PACEA, SUSȚINEREA PARCURSULUI EUROPEAN ȘI BALANȚA GENDER ÎN CERCETARE SUNT MESAJUL FEMEILOR DIN ȘTIINȚĂ, ÎNTRUNITE LA AȘM

13.02.2023

„La nivel național, cercetarea reprezintă un domeniu de interes și trebuie susținută din fondurile naționale și atrase cât mai multe investiții”.

Dr. Iordanca-Rodica Iordanov

 

Vizitatori unici: 711

Academicianul Isaac Bersuker la 95 de ani: exemplu elocvent de consacrare și devotament cercetării științifice

12.02.2023

La 10 februarie 2023, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc seminarul științific “Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects” („Spargerea spontană a simetriei și efectele Jahn-Teller”), dedicat aniversării a 95-a din ziua nașterii academicianului Isaac Bersuker. Evenimentul organizat de Institutul de Chimie și Academia de Științe a Moldovei a fost moderat de academicianul Gheorghe Duca, șeful Centrului Chimie Fizică și Anorganică, academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei și dr. hab.

Vizitatori unici: 545

Interviu în contextul Zilei Internaționale a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei. Dr. hab. Liliana Condraticova: Știința nu este un gen al sportului, în care să concureze femeile cu bărbații

11.02.2023

În perioada de 9-10 februarie 2023, la Academia de Științe a Moldovei, și-a ținut lucrările cea de-a treia Conferință științifică internațională cu prilejul Zilei Internaționale a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei. La lucrările ei au participat reprezentanți din diverse domenii de cercetare, inovare și tehnologie din țară și de peste hotare.

Vizitatori unici: 774

Anunț privind aprobarea listei persoanelor înregistrate drept candidaţi pentru participare la concursul de alegere în calitate de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

09.02.2023

 În temeiul prevederilor articolelor 24, 65, 72 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), pct. 25 al Statutului Academiei de Ştiinţe, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe nr.

Vizitatori unici: 1071

Problema apelor și viitorul lor îngrijorător a fost abordată la AȘM de reputatul savant american Ashok Vaseashta

09.02.2023

La 8 februarie 2023, a avut loc prelegerea publică cu genericul „Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies (Viitorul apei: provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice) ”, susținută de profesorul american Ashok Vaseashta  de la Institutul Internațional al Apei Curate, Universitatea Norwich, SUA.

Vizitatori unici: 538

Academicianul Isaac Bersuker, la 95 de ani, activează cu același elan și pasiune

09.02.2023

Această palmă de pământ, cu numele Basarabia, actualmente Republica Moldova, a dat multe personalități notorii, care au făcut descoperiri științifice în diverse domenii de cercetare: fizică, biologie, chimie, medicină etc. Unul dintre ei este protagonistul nostru.

Vizitatori unici: 460

Înregistrări online