Zoologi, fizicieni, chimiști și geologi, preocupați de îmbunătățirea monitorizării comune a poluării mediului cu substanțe toxice

15.09.2021
Vizitatori unici: 172

Institutul de Zoologie a organizat, la 15 septembrie 2021, conferința de presă intitulată „Monitorizarea râurilor Nistru și Prut și indicatorii impactului construcțiilor hidroenergetice asupra funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere”. Conferința a fost susținută de mem. cor. Elena Zubcov, coordonatorul proiectului din Republica Moldova, dr. Oleg Bogdevici, Institutul de Chimie, dr. Igor Nicoară, Institutul de Geologie și Seismologie, profesorul, fizicianul-inginer Antoaneta Ene de la Universitatea din Galaţi.

Potrivit organizatorilor, evenimentul este dedicat ecosistemelor acvatice transfrontaliere ale fluviului Nistru și râului Prut, sub impactul construcțiilor hidrotehnice și a schimbărilor climatice. Experții în domeniul hidrologiei, hidrochimiei, hidrobiologiei și ecologiei acvatice din Republica Moldova, România și Ucraina au prezentat rezultate investigațiilor complexe a stării hidrobiocenozelor și habitatelor fluviului Nistru și râului Prut sub impactul complexelor hidroenergetice și schimbărilor climatice. Membru corespondent Elena Zubcov, coordonatorul proiectului din Republica Moldova, a menționat în cadrul conferinței de presă, că în baza investigațiilor multilaterale a fost conturată lista indicatorilor de evaluare a impactului hirdoenergetic asupra funcționării ecosistemelor lotice, acestea fiind  reflectate în „Ghidul metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere”, publicate articole științifice, inclusiv în reviste de prestigiu, editate broșuri de informare privind proiectul implementat. Rezultatele investigațiilor au fost prezentate la diferite seminare regionale și naționale în cadrul conferinţei internaţionale.

De asemenea, prof. Zubcov, a amintit că proiectul a fost lansat în 2018 şi a fost finanţat în mare parte din bugetul Uniunii Europene. De atunci, suține savantul,  sute de oameni de ştiinţă din institute din mai multe ţări, inclusiv România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Macedonia, Grecia, au avut ocazia să studieze starea surselor supraterane şi subterane, aerului şi solului. „S-au făcut mii de analize, ceea ce a făcut posibilă determinarea exactă a conţinutului de metale grele, săruri, compuşi toxici din acestea. Cu ajutorul tehnicilor moderne, am obţinut o imagine reală a mediului înconjurător”, a rezumat m.c. Elena Zubcov, subliniind totodată că obiectivul proiectului este de a consolida cooperarea regională transfrontalieră pentru a îmbunătăţi monitorizarea comună asupra poluării mediului cu substanţe toxice şi un schimb mai bun de metodologie a analizei, datelor şi informaţiilor cu privire la starea ecologică şi impactul substanţelor nocive asupra sănătăţii umane.

La rândul său, profesorul, fizicianul-inginer Antoaneta Ene de la Universitatea din Galaţi a remarcat că „În pofida pandemiei, au fost organizate seminare online, pagina MONITOX pe Facebook a fost foarte activ vizitată, au fost organizate şapte expediţii diferite, două în Moldova pentru a studia starea râurilor Nistru şi Prut”. Expertul a specificat că acest parteneriat s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru toate părţile implicate şi oamenii de ştiinţă, incusiv fizicieni, chimişti, zoologi şi geologi”.          
Costul proiectului este de 952 mii euro, din care 92% este contribuţia UE.

Evenimentul va fi urmat, începând cu ora 14:00, la Institutul de Zoologie, de un workshop internațional și un seminar de închidere a proiectului „Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei” - HydroEcoNex (cod eMS BSB165).

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2021, de Institutul de Zoologie în parteneriat cu Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras", Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România), Centrul Ştiinţific Ucrainean de Ecologie a Mărilor (Ucraina) și Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre şi Azov (Ucraina).

Obiectivul general al proiectului este: elaborarea unui sistem unificat inovativ de monitorizare a mediului în scopul aprovizionării cu date și informații esențiale privind impactul schimbărilor transfrontaliere  asupra ecosistemelor bazinelor râurilor Nistru și Prut, cauzate de construcțiile hidroenergetice și impactul schimbărilor climatice.
 

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: