La Mulți Ani, stimată doamnă membru corespondent Svetlana Cojocaru!

26.07.2022
Vizitatori unici: 893

Distinsă doamnă membru corespondent Svetlana Cojocaru,

Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 70 de ani din ziua nașterii, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și mari succese în dezvoltarea informaticii și promovarea științei în Republica Moldova.

Stimată doamnă vicepreședinte al AȘM, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru rezultatele excelente în dezvoltarea domeniului de cercetare, legat de gramatici formale şi limbaje, procesarea limbajului natural și algebra computaţională, contribuții esențiale la managementul cercetării în cadrul Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” și promovarea științei per ansamblu în Republica Moldova. Domeniul de cercetare căruia i-ați consacrat toată competența, inteligența și splendoarea sufletului este de mare importanță pentru păstrarea și dezvoltarea patrimoniului științei și a culturii naționale.

Competenţa profesională, valoarea teoretică şi aplicativă a cercetărilor Dvs. se bucură de înaltă apreciere la nivel național și internațional, inclusiv prin rolul de conducător al 10 proiecte naționale, 9 proiecte internaționale și implementarea altor 13 proiecte internaționale. Este de înaltă valoare activitatea Dvs. în calitate de membru al societăților științifice și al colegiilor de redacție ale revistelor naționale și internaționale. E recunoscută și apreciată contribuția Dvs. la pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin îndrumarea a 5 persoane, care au susţinut teza de doctor în științe, și a altor doctoranzi, care sunt în proces de finalizare.

Frumoasa aniversare pe care o marcați astăzi este un plăcut prilej de a Vă exprima sentimente de recunoștință și gratitudine pentru activitatea Dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate, prosperitate, optimism, energie creatoare și noi realizări științifice întru prosperarea domeniului căruia i-ați dedicat capacitățile neordinare de cercetător, cu care sunteți atât de generos înzestrată. 

La Mulți Ani, stimată doamnă membru corespondent Svetlana Cojocaru!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe Exacte și Inginerești 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: