La Mulți Ani, stimate domnule academician Boris Gaina!

17.08.2022
Vizitatori unici: 295

Onorate domnule academician Boris GAINA,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 75-a aniversări din ziua nașterii.

Personalitate marcantă a comunității științifice din Republica Moldova, apreciată înalt atât în țară, cât și peste hotarele ei, prin realizările științifice relevante ați adus un aport incontestabil la dezvoltarea domeniilor uvologiei, oenologiei și biotehnologiei alimentare. De-a lungul activității de peste cinci decenii în sfera științei și inovării, ați demonstrat în permanență o maximă responsabilitate, perseverență și verticalitate.

Experiența şi înaltele abilități manageriale, de care ați dat dovadă pe parcursul vastei activități, v-a permis consolidarea colectivelor de muncă și mobilizarea lor în vederea soluționării cu succes a unor probleme stringente ale societății, aducând astfel o contribuție considerabilă la dezvoltarea științei, învățământului superior, sectorului vitivinicol din republică. Prin formarea unei pleiade de cadre de înaltă calificare, ați adus un aport incontestabil la îndrumarea unei noi forțe tinere pe făgașul științelor agricole. În calitate de coordonator al Secției Științe ale Vieții, ați contribuit în mod semnificativ la mobilizarea comunității științifice de profil agrobiologic și crearea oportunităților necesare pentru acordarea suportului științific sectorului agrar.

Cu ocazia acestui popas aniversar, Vă adresăm tradiționalul La mulți ani! și venim cu alese gânduri și urări de sănătate, prosperitate și frumoase împliniri, exprimându-Vă sentimente de recunoștință și prețuire pentru rezultatele relevante în domeniile uvologiei, oenologiei și biotehnologiei alimentare, obținute în activitatea de cercetare, dăruirea profesională și eforturile consecvente depuse de Dvs. pentru dezvoltarea și promovarea științei din Republica Moldova.

La mulți ani, stimate domnule academician Boris Gaina!

 

Prezidiul AȘM

Secția Științe ale Vieții a AȘM

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: