Rectorul USM, dr. Igor Șarov: „Nu zidurile au făcut Universitatea, ci dumneavoastră, cei de dinaintea dumneavoastră și cei care vă vor urma”

04.10.2021
Vizitatori unici: 689

Universitatea de Stat din Moldova, una din principalele instituții de învățământ superior din Republica Moldova, a marcat 75 de ani de la fondare. Cei 75 de ani de performanță academică La 1 octombrie, în care a fost sărbătoriți 75 de ani de performanță academică au fost sărbătoriți în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, la care au participat Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova, E.S. Bartlomiej Zdaniuk, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova, rectorii USM – Petru Chetruș și Gheorghe Rusnac, rectori ai instituțiilor superioare de învățământ din țară, reprezentanți ai corpului profesoral universitar, ai comunității studențești.

Cu un mesaj de salut și de felicitare a fost prezent președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a menționat că Universitatea de Stat din Moldova a împlinit aceeași vârstă ca și primele instituții științifice de tip academic, fondate în anul 1946 și celebrate în acest an de AȘM în contextul „Săptămânii științei”, deopotrivă cu aniversarea a 60-a de la fondarea AȘM. „De altfel, destinele AȘM și USM s-au intercalat periodic, a fost o interacțiune sinergică care a deschis noi fațete pentru cercetarea științifică”, a spus președintele AȘM, specificând că ideea fondării universității în fosta RSS Moldovenească a apărut încă în anul 1944, atunci când Macarie Radu, renumit geograf, mai târziu membru titular al AȘM, împreună cu șeful direcției Școlii superioare Mihail Pavlov, au elaborat documentul informativ despre deschiderea USM în orașul Chișinău. Președintele Tighineanu a subliniat contribuția ministrului Învățământului din RSSM, acad. Artiom Lazarev, precum și a altor membrii ai AȘM din diferite domenii, la dezvoltarea Universității de Stat din Moldova. Președintele AȘM a exprimat mândria că membrii AȘM se numără și printre rectorii USM – Artiom Lazarev, cel care a stat și la baza fondării Aleii Clasicilor din Chișinău, Boris Melnic, care a activat inițial în calitate de prorector pentru activitate științifică, Gheorghe Rusnac, prezent în sală, ulterior ambasador a RM în Italia. Totodată, a menționat faptul că USM este instituția care a dat primul Președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, USM evidențiindu-se și printr-o gamă foarte largă de colaborări internaționale.       

Îndelungata tradiție de cooperare dintre USM și AȘM a condus spre o evoluție de succes a cunoașterii științifice și a cercetărilor cu impact. În contextul colaborării de excepție pe care a avut-o și o au instituțiile, la ceas aniversar, președintele AȘM a înmânat Diploma „Meritul Academic” Universității de Stat din Moldova pentru contribuții semnificative la promovarea științei pe plan național și internațional, excelență în cercetare și educație, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, precum și în legătură cu aniversarea a 75-a de la fondarea USM. 

„Diplomă aniversară de gratitudine”, i-a fost conferită și rectorului USM, Igor Șarov, doctor în istorie, conferențiar universitar, pentru rezultate remarcabile în activitatea științifică în domeniul istoriei, promovarea științei pe plan național și internațional,  cu ocazia aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic, precum și cu prilejul aniversării a 75-a de la fondarea USM.

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”, i-a fost conferită prorectorului pentru activitatea didactică la USM dna Otilia Dandara, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, cercetător științific principal, pentru succese remarcabile în activitatea științifică în domeniul științelor educației, pregătirea cadrelor științifice, precum și în legătură cu aniversarea a 75-a de la fondarea USM. O serie de diplome de gratitudine și recunoștință au fost înmânate mai multor reprezentanți ai comunității universitare.

O serie de diplome și distincții au fost conferite și reprezentanților USM-iști pentru contribuții remarcabile la dezvoltarea instituției.

În cadrul ședinței solemne a Senatului USM, rectorul conf. univ., dr. Igor Șarov, a prezentat Raportul de activitate al USM. Rectorul a trecut în revistă activitatea și succesele înregistrate de USM, subliniind meritul și valoarea potențialului comunității universitare care a contribuit la performanțele înregistrate de-a lungul anilor. „Nu zidurile au făcut Universitatea, ci dumneavoastră, cei de dinaintea dumneavoastră și cei care vă vor urma. Vă exprim toată recunoștința și considerația pentru onorarea obligațiunilor dumneavoastră, pentru munca cu abnegație și dăruire, pentru responsabilitatea de care dați dovadă zilnic. Dumneavoastră aduceți plusvaloare țării noastre. Sunt onorat că fac parte din excepționalul corp profesoral, care și-a menținut locul în elita științifică și pedagogică a țării. Sunt mândru să fiu rectorul celei mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară – Universitatea de Stat din Moldova”, a spus rectorul Igor Șarov, dorind USM-iștilor multă sănătate, prosperitate, fericire, energie, forță și împliniri profesionale.

Mesaje de felicitare a adresat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a conferit USM „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție a organului legislativ; minsitrul MEC, dr. Anatolie Topală, care a conferit Diploma de Onoare a MEC unui grup de profesori și cercetători ai USM; E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova; E.S. Bartlomiej Zdaniuk, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova.

Un mesaj online a transmis președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, care este și Doctor Honoris Causa al USM din anul 2014, Domnia Sa susținând mereu USM în demersurile sale educaționale și de cercetare. „Suntem onorați, în acest an, 2021, să putem aduce un cuvânt de salut și de prețuire USM, reorganizată, organizată ca instituție contemporană în urmă cu 75 de ani. Rădăcinile învățământului superior în Țara Moldovei sunt vechi, datând din secolul al XVI-lea. Între cele două războaie mondiale, la Chișinău a funcționat o facultate de teologie ortodoxă. Ulterior, s-a organizat Universitatea de Stat a Moldovei în condiții vitrege sub stăpânire străină”, a menționat președintele AR, specificând că astăzi, începând cu anii 1991, de când Republica Moldova și-a dobândit independența, Universitatea este principala instituție de învățământ superior în spațiul românesc dintre Prut și Nistru. Președintele AR, a urat USM viață lungă, rezultate deosebite în procesul instructiv-educativ, absolvenți cât mai buni, cercetători deosebiți, care să ducă mai departe flacăra aceasta a cunoașterii și educației superioare.

 Mesaje video au transmis și acad. Viorel Barbu, academician al Academiei Române, Klaus Bochmann, Președinte al Moldova Institut Leipzig” și Marian Preda, Rectorul Universității din București.

Pentru mesaje aniversare au fost invitați ex-rectorii Petru Chetruș și Gheorghe Rusnac, acad. Grigore Belostecinic, președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Andrei Chiciuc, președintele ANACEC, Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicatelor din Educație și Știință.

În cadrul festivității a fost prezentat plicul aniversar cu timbru fix elaborat de Î.S. „Poșta Moldovei”. Potrivit directorului general interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, Roman Cojuhari, a fost emisă o serie unică de 1000 de plicuri. La 1 octombrie, ziua fondării USM, a fost pus în aplicație plicul cu timbru fix 75 de ani ai USM, care este în prima zi de emisie și care va reprezenta un moment memorabil în istoria USM, prima ștampilă fiind aplicată chiar de rectorul USM, dr. Igor Șarov.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: