Noutăți ale AȘM

Apelul pentru Pace al Conferinței științifice internaționale Platforma europeană pentru pace organizată de Academia de Științe a Moldovei la 24 mai 2022

27.05.2022

Luând act de mesajele și rapoartele prezentate la Conferința științifică internațională Platforma europeană pentru pace, organizată la 24 mai 2022 de Academia de Științe a Moldovei cu implicarea unor savanți notorii din diferite părți ale lumii, participanții la conferință au adoptat următorul Apel:

Vizitatori unici: 1246

UN ADEVĂR ISTORIC ETERN – HOTĂRÂREA PREZIDIULUI ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI DIN 9 SEPTEMBRIE 1994

06.12.2022

Suntem în ultima lună a lui 2022, decembrie fiind denumit adesea în varianta populară Undrea, Andrea sau Ningău, an care a fost destul de rodnic și eficient. Dar care, din păcate, ne-a readus  durerea războiului, a suferințelor refugiaților, când crezusem ferm cu toții că la început de secol XXI, într-un nou mileniu, războiul a devenit istorie, a rămas doar un arhaism pe continentul european.

Vizitatori unici: 34

Medicina marchează aniversările prin rezultate științifice, schimb de experiență și vizibilitate internațională

29.11.2022

La Academia de Științe a Moldovei și-a ținut lucrările, la 29 noiembrie 2022, Conferință științifică națională cu participare internațională, consacrată aniversării de 65 ani ai Chirurgiei pediatrice (1957-2022) și 20 ani (2002-2022) de la fondarea Centrului Național științifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”.

Vizitatori unici: 538

Problema sănătății la locul de muncă, ca element fundamental al politicilor sociale, discutată în cadrul unei conferințe științifice, la ANSP

24.11.2022

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a participat, la 24 noiembrie 2022, la deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale cu participare internațională în domeniul sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei cu genericul „Protecția sănătății – pentru un viitor sigur”. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Vizitatori unici: 359

Savantul de origine română George Emil Palade, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, a fost comemorat într-o ședință comună a celor două Academii surori – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei

22.11.2022

Acad. Ioan-Aurel POP, președintele Academiei Române: „George Emil Palade reprezintă o efigie pentru români, nu numai pentru că în 1974 a luat Premiul Nobel pentru Medicină, ceea ce reprezenta o premieră mondială pentru poporul român, dar și pentru activitatea lui cu totul deosebită în domeniul cercetării și pentru faptul că a instruit în SUA, în laboratoarele și amfiteatrele aflate sub oblăduirea sa tineri cercetători români…”

Vizitatori unici: 461

Acad. Ion TIGHINEANU: „Doar prin abordări interdisciplinare pot fi identificate soluții la provocările timpurilor noastre legate de schimbările climatice, asigurarea securității alimentare, protecția sănătății populației”

21.11.2022

Acad. Ion TIGHINEANU: „Trebuie să conștientizăm că în conjunctura actuală creată în domeniul cercetării științifice din Republica Moldova, AȘM își păstrează rolul de promotor principal al științelor fundamentale, fapt demonstrat consecvent, în concordanță cu activitățile Consiliului Științific Internațional din care face parte, academiilor europene și altor academii naționale”

 

Vizitatori unici: 415